Zilcef 250 Mg / 5 Ml 100 Ml Oral Süspansiyon

Tedavi Alanları:
İnfeksiyon

Tedavi Sınıfları:
İkinci Kuşak Sefalosporinler

Etkin Maddeler:
Sefprozil

Form:
Oral Süspansiyon

Ticari Şekli:
100 Mililitre Oral Süspansiyon