/ilko-ik2.jpg

1.İnsana saygı unsurunu temel alan bir yönetim anlayışı oluşturmak ve etik değerleri uygulamak. 
2.Şirket politika ve stratejileri ile uyumlu bir insan kaynakları planlaması yapmak. 
3.Etkin ölçüm/değerlendirme sistemi kurarak doğru adayları şirket bünyesine kazandırmak. 
4.Değişen dünya koşullarına ve iş sistemlerine uyum sağlayabilecek katılımcı ve öğrenen organizasyon yaratmak. 
5.Tüm personelin özlük haklarının korunmasını sağlamak. 

  • SAYFAYI PAYLAŞ