ÇEVRE POLİTİKAMIZ

 1. Çevre ile ilgili kanun, yönetmelik, tüzük ve diğer yasal gerekliliklere uymak,
 2. Çevre yönetimi sistemini sürekli geliştirmek için çalışmak.
 3. Tüm personelimizde çevre bilinci oluşturmak ve eğitimler vererek onların gelişimini sağlamak ve kişisel farkındalıklarını artırmak,
 4. Çevrenin ve doğal dengenin korunmasına katkı sağlamak,
 5. Doğal kaynaklarımızı korumak ve kullanımını mümkün olduğunca azaltmak,
 6. Çevre ile ilgili riskleri belirlemek, bu risklerin azaltılması ve risklerin kabul edilebilir düzeye indirilmesini sağlamak,
 7. Sürekli gelişim hedefiyle Çevre Yönetimi Sistemimizi, yasa ve yönetmelikler ile sınırlı kalmayıp teknolojik ve mali olanaklarımız çerçevesinde sürekli gözden geçirip geliştirerek hedef ve amaçlarımızı gerçekleştirmek için çalışmak,
 8. Atıkların kaynağında azaltılması, geri kazanılması, sertifikalı firma aracılığıyla çevreye zarar vermeden bertaraf edilmesini sağlanmak
 9. Çevre ile ilgili acil durumlar için riskleri belirlemek ve bunları azaltmak.
 10. Çalışanlarımızın yanı sıra müşterilerimizi, tedarikçilerimizi ve taşeron firmaları da çevre konusunda bilinçlendirmek
 11. Çevre kirliliğinin önlenmesi ve çevrenin, biyoçeşitlilik ve ekosistemin korunması için gerekli tüm önlemleri almakİSG POLİTİKAMIZ

 1. Yaralanmaların ve sağlık bozulmalarının önlenmesi için fabrikamız çalışma alanları içerisinde gerekli önlemleri almak,
 2. İSG yönetiminin ve İSG performansının sürekli iyileştirilmesini sağlamak,
 3. Yürürlükteki İSG mevzuatına ve üyesi olunan kuruluşların uygun şartlarına uymak,
 4. Tedarikçilerin fabrika ortamında yürürlükteki İSG Mevzuatına ve İLKO İlaç’ın özel şartlarına uymasını sağlamak,
 5. Her seviyedeki çalışanların İSG bilinci ve gerekliliklerinin farkında olmasını sağlamak amacı ile  eğitimler düzenlemek,
 6. İSG Yönetim Sisteminin etkin ve verimli uygulaması ile çalışma alanları içerisinde “Sıfır İş   Kazası” hedefine ulaşmak,
 7. Risk değerlendirme çalışmalarına bağlı olarak alınan önlemlerin etkinliği sonucunda meslek hastalıklarının önüne geçmek.

 • SAYFAYI PAYLAŞ