Valcor Plus 160 Mg / 25 Mg 28 Film Tablet

Tedavi Alanları:
Kardiyovasküler Sistem

Tedavi Sınıfları:
Anjiyotensin II Antagonistleri ve Diüretikler

Etkin Maddeler:
Valsartan + Hidroklorotiyazid

Form:
Film Tablet

Ticari Şekli:
28 Film Tablet