Betablok SDK 50 Mg 20 Kontrollü Salımlı Film Tablet

Tedavi Alanları:
Kardiyovasküler Sistem

Tedavi Sınıfları:
Selektif Beta Bloker İlaçlar

Etkin Maddeler:
Metoprolol Süksinat

Form:
Film Tablet

Ticari Şekli:
20 Film Tablet