İrbecor Plus 300 Mg / 12.5 Mg 28 Film Tablet

 • Tedavi Alanları:
  Kardiyovasküler Sistem
  Tedavi Sınıfları:
  Anjiyotensin II Antagonistleri ve Diüretikler
  Etkin Maddeler:
  İrbesartan + Hidroklorotiyazid
  Ürün Formu:
  Film Tablet
  Ticari Şekli:
  28 Film Tablet

Kısa Ürün Bilgisi:
PDF İndir