Valcor 320 Mg 28 Film Tablet

Tedavi Alanları:
Kardiyovasküler Sistem

Tedavi Sınıfları:
Anjiyotensin II Antagonistleri

Etkin Maddeler:
Valsartan

Form:
Film Tablet

Ticari Şekli:
28 Film Tablet