Valcodin 10 Mg / 160 Mg 28 Film Tablet

Tedavi Alanları:
Kardiyovasküler Sistem

Tedavi Sınıfları:
Anjiyotensin II Antagonistleri ve Kalsiyum Kanal İnhibitörleri

Etkin Maddeler:
Amlodipin + Valsartan

Form:
Film Tablet

Ticari Şekli:
28 Film Tablet