Tricef 250 Mg / 5 Ml 100 Ml Oral Süspansiyon

Tedavi Alanları:
İnfeksiyon

Tedavi Sınıfları:
Üçüncü Kuşak Sefalosporinler

Etkin Maddeler:
Sefdinir

Form:
Oral Süspansiyon

Ticari Şekli:
100 Mililitre Oral Süspansiyon