İrbecor Plus 150 Mg / 12.5 Mg 28 Film Tablet

Tedavi Alanları:
Kardiyovasküler Sistem

Tedavi Sınıfları:
Anjiyotensin II Antagonistleri ve Diüretikler

Etkin Maddeler:
İrbesartan + Hidroklorotiyazid

Form:
Film Tablet

Ticari Şekli:
28 Film Tablet