Hivent 200 Mg / 245 Mg 30 Film Tablet

Tedavi Alanları:
İnfeksiyon

Tedavi Sınıfları:
Antiviral İlaçlar

Etkin Maddeler:
Emtrisitabin + Tenofovir Disoproksil

Form:
Film Tablet

Ticari Şekli:
30 Film Tablet