Ürün Portföyü

Ürün Arama

İLKO İlaç ürün portföyünde bulunan ürünler aşağıda listelenmiştir. Bu sayfaların sağlık profesyonellerinin kullanımına yönelik olduğunu unutmayınız.

 • Valcodin 5 Mg / 160 Mg 28 Film Tablet

  Tedavi Alanları:
  Kardiyovasküler Sistem

  Tedavi Sınıfları:
  Anjiyotensin II Antagonistleri ve Kalsiyum Kanal İnhibitörleri

  Etkin Maddeler:
  Amlodipin + Valsartan

 • Valcor 160 Mg 28 Film Tablet

  Tedavi Alanları:
  Kardiyovasküler Sistem

  Tedavi Sınıfları:
  Anjiyotensin II Antagonistleri

  Etkin Maddeler:
  Valsartan

 • Valcor 320 Mg 28 Film Tablet

  Tedavi Alanları:
  Kardiyovasküler Sistem

  Tedavi Sınıfları:
  Anjiyotensin II Antagonistleri

  Etkin Maddeler:
  Valsartan

 • Valcor 80 Mg 28 Film Tablet

  Tedavi Alanları:
  Kardiyovasküler Sistem

  Tedavi Sınıfları:
  Anjiyotensin II Antagonistleri

  Etkin Maddeler:
  Valsartan

 • Valcor Plus 160 Mg / 12.5 Mg 28 Film Tablet

  Tedavi Alanları:
  Kardiyovasküler Sistem

  Tedavi Sınıfları:
  Anjiyotensin II Antagonistleri ve Diüretikler

  Etkin Maddeler:
  Valsartan + Hidroklorotiyazid