İLKO İlaç’ın  Bilgi Güvenliği Politikası aşağıdaki temel gereksinimleri sağlar;

 

 • İLKO İlaç iş stratejileri ve kurumsal hedeflerini desteklemek,
 • Yasalara, standartlara ve sözleşmelere uyum sağlamak ve ilgili tüm yasal mevzuat doğrultusunda bilgi güvenliğini sağladığını göstermek,
 • Güvenirliliğini ve kurumsal itibarını korumak,
 • Belirlenen güvenlik politika ve kurallarını etkin olarak uygulamak,
 • Sahip olunan bilgilerin ihtiyaç duyduğu seviyede gizliliğini, bütünlüğünü ve erişilebilirliğini sağlamak,
 • Bilgi varlıklarının istenilen seviyede güvenliğini sağlamak ve bu varlıkları sadece yönetimin belirlediği amaçlar için kullanmak,
 • İç ve dış paydaşlarının bilgi güvenliği bilincini yüksek tutarak, bilginin önemi konusunda farkındalık sağlamak, ilgili yükümlülüklerini aktarmak ve uygulamalarını teşvik etmek,
 • Temel ve destekleyici iş faaliyetlerinin, kabul edilebilir en az kesinti ile devam etmesini sağlamak,
 • Risk bazlı yaklaşım ile süreçleri değerlendirerek, önleyici faaliyetler uygulamak, verilen hizmetlerin kalitesini ve süreçlerin verimliliğini artırmak
 • Üst Yönetim olarak güvenlik ihlallerinde gerekli teknik ve idari tedbirleri almak ve yaptırımları gerçekleştirmek,
 • Bilgi varlıkları başta olmak üzere BGYS kapsamındaki tüm varlıkların gizlilik, bütünlük ve erişilebilirlik değerlerini kabul edilebilir seviyenin üstünde tutmak
 • Hizmet verilen müşterilerin güvenini temin etmek ve verilen hizmetler için kullanılan bilgi varlıklarının güvenliğini sağlamak,
 • Bilgi Güvenliği Yönetim Sistemi’nin tüm faaliyetlerinin etkinliğinin güncelliğinin takip edilerek, korunması ve sürekli iyileştirilmesini sağlamak.
 • Çalışanlarımız ve tüm paydaşlarımızın bilgilerini korumak,
 • Kişisel ve özel verilere erişimin sadece yetkili kişilerce erişilebilmesi amacıyla gerekli altyapıyı sağlamak ve güvenlik tedbirlerini almak,

 • SAYFAYI PAYLAŞ